ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ขายทอดตลาด จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีการขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงินราคากลาง บาท

ประกาศศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีการขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563  คลิกที่นี่

https://ipc4.dip.go.th/uploadcontent/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%2063/sele2563.pdf

 

ลงเมื่อวันที่ 27/05/2020

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4