ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

อื่นๆ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการปฏิรูปอุตสาหกรรมศักยภาพสู่อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า (ด้านเทคโนโลยี) วงเงินงบประมาณ 150,000.00 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการปฏิรูปอุตสาหกรรมศักยภาพสู่อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า (ด้านเทคโนโลยี)

 

ลงเมื่อวันที่ 25/11/2020

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4