ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทั่วไปกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) คลัสเตอร์สมุนไพรและสปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 63,000.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทั่วไปกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Cluster) คลัสเตอร์สมุนไพรและสปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงเมื่อวันที่ 11/05/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4