ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศราคากลาง จ้างทั่วไปให้คำแนะนำเชิงลึก (Coaching) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057027779) วงเงินงบประมาณ 108,000.00 บาท

จ้างทั่วไปให้คำแนะนำเชิงลึก (Coaching) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057027779)

ลงเมื่อวันที่ 20/04/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4