ติดต่อสอบถาม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

399 หมู่ 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จ.อุดรธานี 41330

โทร042-207232 ,
โทรสาร042-207240
อีเมล์ipc4@diprom.mail.go.th
ติดต่อสอบถาม

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ