ขอเชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วมการอบรมด้านกลยุทธ์การทำตลาดออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom webinar

วันที่เผยแพร่ : 20/08/2020 | เผยแพร่โดย : admin_nattapol

  • c
  • c

ขอเชิญผู้ประกอบการท่านใดสนใจในการทำตลาดออนไลน์ และต้องการอบรม
ด้านกลยุทธ์การทำตลาดออนไลน์ เพื่อนำไปเพิ่มศักยภาพในการทำตลาดออนไลน์
อบรมผ่านระบบ Zoom webinar ระหว่างเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2563
รายละเอียดตามตารางแนบ หากท่านใดสนใจ สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทาง
www.smesgrowup.com

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ