ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อให้บริการการใช้เครื่องจักรในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการปฏิรูปอุตสาหกรรมศักยภาพสู่อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า (ด้านเทคโนโลยี)

วันที่เผยแพร่ : 16/11/2020 | เผยแพร่โดย : sasitorn

ประกาศ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อให้บริการการใช้เครื่องจักรในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการปฏิรูปอุตสาหกรรมศักยภาพสู่อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า (ด้านเทคโนโลยี) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด >>https://ipc4.dip.go.th/uploadcontent/ITC1.pdf

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ