ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการปฏิรูปอุตสาหกรรมศักยภาพสู่อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า (ด้านเทคโนโลยี)

วันที่เผยแพร่ : 25/11/2020 | เผยแพร่โดย : sasitorn

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการปฏิรูปอุตสาหกรรมศักยภาพสู่อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า (ด้านเทคโนโลยี)

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ