ประกาศศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่เผยแพร่ : 16/03/2021 | เผยแพร่โดย : sasitorn

ประกาศศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ