กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ระบบการผลิตแบบโตโยต้า และโตโยต้าคาราคุริ ไคเซ็น”

วันที่เผยแพร่ : 23/03/2021 | เผยแพร่โดย : phannika

 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c

????กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ระบบการผลิตแบบโตโยต้า และโตโยต้าคาราคุริ ไคเซ็น” ภายใต้กิจกรรมสร้างความตระหนักและเชื่อมโยงศักยภาพศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมโครงการ ยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน (ITC-ชุมชน)
????วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายติณห์ เจริญใจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ระบบการผลิตแบบโตโยต้า และโตโยต้าคาราคูริไคเซ็น” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมหนองคายธาวิลลา โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมี นางลำดวน นามมัน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ????????กิจกรรมจัดฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ โดยได้รับความร่วมมือจาก ????บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด ให้ความอนุเคราะห์จัดทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ภายใต้หลักการของ “ระบบการผลิตแบบโตโยต้า และโตโยต้าคาราคุริไคเซ็น” ในการเพิ่มประสิทธิภาพทุกกระบวนการจัดการ รวมถึงพัฒนาระบบการผลิตเพื่อลดต้นทุนและกำจัดความสูญเปล่าจากกระบวนการผลิต จากองค์ความรู้ในการจัดการธุรกิจที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล✔️ในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมรุ่นที่ 16 โดยมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการอบรมพื้นที่จังหวัดหนองคาย มีผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา จาก วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น ตัวแทนพนักงานจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย (สาขาหนองคาย) และผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดหนองคายจำนวน 46 คน♦️ทั้งนี้การจัดอบรมได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี และผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างดียิ่ง ????????
⚒ในโอกาสนี้ทางกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้มอบอุปกรณ์ชุดสาธิต ระบบโตโยต้าและระบบโตโยต้าคาราคุริไคเซน จำนวน 4 ชุด ให้แก่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อนำไปต่อยอดเป็นสื่อการเรียนรู้ และสาธิตให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจต่อไป ????????????

#ศภ4กสอ
#ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่4
#ipc4
#DIProm

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ