คณะผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เดินทางเข้าพบผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 เพื่อขอความอนุเคราะห์ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

วันที่เผยแพร่ : 28/04/2021 | เผยแพร่โดย : phannika

  • c
  • c
  • c
  • c

????วันพุธที่ 28 เมษายน 2564
♦️ คณะผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี นำทีมโดย นางปัญจภรณ์ แสนสุข ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ นางสาวชลดา พิทักษ์สฤษดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนายศรายุทธ พรหมแสงสิงห์ ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เข้าพบผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (นายติณห์ เจริญใจ) ณ ห้องCo-working ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อหารือ และขอความอนุเคราะห์ด้านการออกแบบจากทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ดำเนินการออกแบบถุงบรรจุภัณฑ์ สำหรับใส่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนคุณธรรมบ้านโนนกอก โดยมีเจ้าหน้าที่จากกธ.ศภ.4 กสอ. ได้แก่ นางลำดวน นามมัน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม นายวิทวัส การวิไลโรจนกุล นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ นางสาวพรรณิการ์ บัวงาม นักวิชาการอุตสาหกรรม (ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์) เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ