สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “โลจิสติกส์เป็นมากกว่าการขนส่ง” กิจกรรมเสวนา หัวข้อ “ปรับตัวอย่างไรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง” และ กิจกรรมขับเคลื่อนเชื่อมโยงการรวมกลุ่มเครือข่าย ดีพร้อม แคร์

วันที่เผยแพร่ : 16/06/2022 | เผยแพร่โดย : admin_nattapol

  • c
????Diprom Center 4????
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
⚡️ขอเชิญ ผู้ประกอบการ, สมาชิก คพอ. หรือผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “โลจิสติกส์เป็นมากกว่าการขนส่ง”
กิจกรรมเสวนา หัวข้อ “ปรับตัวอย่างไรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง” และ
กิจกรรมขับเคลื่อนเชื่อมโยงการรวมกลุ่มเครือข่าย ดีพร้อม แคร์
⚡️เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจร่วมกัน และเพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการใช้เครือข่ายในการสร้างความแข็งแกร่งและขับเคลื่อนธุรกิจให้มีศักยภาพแข่งขันได้
????ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ มณฑาทิพย์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า นานาชาติ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
????ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/EvEs9zzykf3Gu3FR8
☎️สอบถามเพิ่มเติม : คุณประภาพร (พี่นาง) 089 418 1056
คุณฐิติมา (เนย) 084 954 0744

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ