พร้อมให้บริการผู้ประกอบทุกท่าน ที่สนใจทดลองเครื่องจักรในการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ณ โรงงานต้นแบบ pilot plant

วันที่เผยแพร่ : 18/06/2022 | เผยแพร่โดย : admin_nattapol

 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Diprom center 4
พร้อมให้บริการผู้ประกอบทุกท่าน ที่สนใจทดลองเครื่องจักรในการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ณ โรงงานต้นแบบ pilot plant

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ