เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดอุดรธานีให้เป็นเมืองอัจฉริยะ

วันที่เผยแพร่ : 26/11/2020 | เผยแพร่โดย : phannika

  • c
  • c
  • c
  • c
  • c
  • c

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 2
นายติณห์ เจริญใจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 มอบหมายให้นางลำดวน นามมัน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดอุดรธานีให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
โดยมีนายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ในการนี้ เพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดอุดรธานีให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืนระหว่างจังหวัดอุดรธานี กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa)

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ