คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยผู้ประกอบการ จำนวน 15 ราย ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กิจกรรมการดำเนินงานภายใต้ศูนย์ดีพร้อมเซ็นเตอร์ 4

วันที่เผยแพร่ : 30/06/2022 | เผยแพร่โดย : admin_nattapol

  • c
????DIPROM โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
ภายใต้ ITC DIPROM CENTER 4 จังหวัดอุดรธานี
????วันที่ 30 มิถุนายน 2565
นายอุเทน โชติชัย รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 และนางลำดวน นามมัน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม
ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยผู้ประกอบการ จำนวน 15 ราย ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กิจกรรมการดำเนินงานภายใต้ศูนย์ดีพร้อมเซ็นเตอร์ 4 พร้อมเข้าเยี่ยมชมความพร้อมในการให้บริการเครื่องจักรกลาง แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
โดยมีนายสุวิทย์ เวียงเงิน นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และนายธรรมวัฒน์ วรรณเสริฐ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ITC ให้การต้อนรับและบรรยายหัวข้อเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีการบริหารจัดการพัฒนาสินค้าเพื่อจำหน่าย????

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ