ติดตามและสรุปผล การดำเนินงานขับเคลื่อน ITC DIPROM CENTER 4 (4/2565)

วันที่เผยแพร่ : 01/07/2022 | เผยแพร่โดย : admin_nattapol

  • c
⚙️ITC-DIPROM Center 4 Team⚙️
????"ติดตามและสรุปผล การดำเนินงานขับเคลื่อน ITC DIPROM CENTER 4 (4/2565)"????
????ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
✨นายติณห์ เจริญใจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ประธานในการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วย
✨นายอุเทน โชติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ (ประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม)
⚡️นางลำดวน นามมัน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม
✨นายพงษ์ศักดิ์ พูนะกูล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชน และ
คณะทำงานศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center : ITC) เข้าร่วมประชุม
✨ประชุม ITC-DIPROM Center 4 ครั้งที่ 4/2565 เรื่อง การจัดทำทิศทางการขับเคลื่อน การติดตามผลการดำเนินงาน และการสรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center : ITC) ประจำเดือน มิถุนายน 2565
????- ความคืบหน้าการอบรมแนะนำการใช้เครื่องจักร (Training & KM)
????- ผลการให้บริการ ITC-DIPROM Center 4 ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ผู้ที่มารับบริการส่วนมากเป็นบุคคลทั่วไป พื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู
????- แนวทางการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเข้ามารับบริการ ITC-DIPROM Center 4 โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ DIPROM Center 4 และ Knock Door
#ITC DIPROM Center4 (ประชาสัมพันธ์ ITC ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4)

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ