• 18
    ม.ค. 2564
    ขอเชิญ ผู้ประกอบการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม

    ฟรี !!! ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ขอเชิญ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs , ผู้ให้บริการโลจิสติกส์, สถานประกอบการขนาดใหญ่ (L) และพนักงานในสถานประกอบการ เข้าอบรม หลักสูตร "STEP BY STEP ครบเครื่องเรื่องควรรู้ นำเข้า – ส่งออก สำหรับ SMEs" (Import – Export) ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2564 โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย หลักสูตร "การบริหารจัดการโลจิสต์ติกส์และซัพพลายเชนในกระบวนการผลิต" (Manufacturing Logistics Operations) ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ณ ห้องมุขมนตรี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   * 1 ท่าน สามารถเลือกเข้าได้เพียง 1 หลักสูตร เท่านั้น   หมายเหตุ : 1. ต้องสมัครเข้าร่วม I-industry เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เข้าลงทะเบียน https://i.industry.go.th) 2. ต้องกรอกข้อมูลคุณสมบัติผู้เข้าอบรมผ่าน Google Forms https://forms.gle/Mt3uSRGxwF4J3nd36 สอบถามรายละเอียด : 1. คุณประภาพร อุณชาติ (นาง) 089-4181056 2. คุณฐิติมา วรดง (เนย) 084-9540744