ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 03
    ส.ค. 2565
    ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมออกบูธในงาน Nagano Suwa Area Industrial Messe 2022

    ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมออกบูธในงาน Nagano Suwa Area Industrial Messe 2022 ระหว่างวันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2565 ณ Suwa Lake Event Hall เมือง Suwa จังหวัด Nagano ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นงานแสดงด้านอุตสาหกรรมประจำปี ที่จัดอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยมีผู้ประกอบการ SMEs ญี่ปุ่น จากอุตสาหกรรมต่างๆ เข้าร่วม เช่น อุตสาหกรรมโลหการ เครื่องจักรกล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม IT และซอฟต์แวร์ เป็นต้น รวมทั้งมีผู้ประกอบการจากประเทศในภูมิภาคเอเชียประมาณ 100 ราย เข้าร่วมจัดแสดง คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 25,000 ราย นอกจากนี้ ในอดีต กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้มีการผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ในเครือข่ายเข้าร่วมงานดังกล่าวร่วมกับสมาคม ส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) โดยผู้จัดงานมีความประสงค์ที่จะเรียนเชิญผู้ประกอบการในเครือข่าย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานฯ และจะจัดเตรียมบูธขนาด 2.5 x 2.0 เมตร (5 ตารางเมตร) ให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณเขมณัฏฐ์ เป็นเอกวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2430-6867 ต่อ 1412 อีเมล์ intercoop.dip@gmail.com ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2565