ข่าวกิจกรรม

 • 12
  ส.ค. 2565
  ศภ.4 กสอ. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

  DIProm Center 4 วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 นายติณห์ เจริญใจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 มอบหมายให้ นางลำดวน นามมัน นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ นายสุวิทย์ เวียงเงิน นายช่างเทคนิคชำนาญงาน นายวิทวัส การวิไลโรจนกุล นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ นางสาวพรรณิการ์ บัวงาม นักวิชาการอุตสาหกรรม(ด้านออกแบบฯ) เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ภาคค่ำ เวลา 17.30 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี

 • 10
  ส.ค. 2565
  ITC DIPROM CENTER4 “พัฒนาและยกระดับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม”

  DIPROM CENTER4 ITC DIPROM CENTER4 “พัฒนาและยกระดับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม” วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ศูนย์ ITC DIPROM CENTER4 ได้ให้บริการผู้ประกอบการ เพื่อแปรรูปสับปะรด ผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาดหมุนระบบไฟฟ้า และแปรรูปด้วยเครื่องฟรีซดราย (Freeze dry) อีกทั้งผ่านกระบวนการบรรจุด้วยเครื่องซีลสายพานต่อเนื่องเติมไนโตรเจน แนวตั้ง ซึ่งได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype Product) เป็นสับปะรดอบแห้ง และสับปะรดฟรีซดราย โดยวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการในการรับบริการก็เพื่อทดลองการแปรรูปสับปะรดให้เกิดผลผลิต และผลิตภัณฑ์ใหม่ของวิสาหกิจชุมชนไร่ม่วงและนำไปเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ให้แก่ นางสาวสายสุรีย์ หงษ์เวียง วิสาหกิจชุมชนไร่ม่วงหวานการันตี 119 หมู่ 1 ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย ทั้งนี้ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในการใช้บริการเครื่องจักรในการทำต้นแบบผลิตภัณฑ์จาก ศูนย์ ITC DIPROM CENTER4 เป็นอย่างยิ่ง DIPROM CENTER4 ITC DIPROM CENTER4 (ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ ITC DIPROM CENTER4)

 • 07
  ส.ค. 2565
  ยกระดับการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยการออกแบบ 3D ให้ DIPROM

  ยกระดับการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยการออกแบบ 3D ให้ DIPROM วันเสาร์ ที่ 6 - 7 สิงหาคม 2565 นายติณห์ เจริญใจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 มอบหมายให้ นางสาวอภิชญา วงศ์ประทุม นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ DIPROM Center 4 ดำเนินกิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอด้วยเทคโนโลยีการออกแบบ 3 มิติ” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่ เนื้อหาการฝึกอบรม ประกอบด้วย พื้นฐานการออกแบบ ชุด เสื้อผ้า หมวก และกระเป๋า ด้วยโปรแกรม 3 มิติ (3D simulation technologies) ณ ห้องศรีชมชื่น โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 15 คน ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ยึดตามหลักตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด