ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทั่วไปกิจกรรมการยกระดับมาตรฐานเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อมึ่งสู่มาตรฐานระดับสากล (Agro Genius Standardization) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 225,000.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทั่วไปกิจกรรมการยกระดับมาตรฐานเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อมึ่งสู่มาตรฐานระดับสากล (Agro Genius Standardization) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงเมื่อวันที่ 10/05/2022

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4